Dezinfekce vody

 

Chemická dezinfekce

Chemická dezinfekce je základní a nejčastěji používanou metodou ošetření vody. V České republice se k dezinfekci vody běžně používá několik chemických prostředků, které ale není možné mezi sebou kombinovat. Každý z používaných prostředků má své výhody i nevýhody, proto je nutné dobře zvážit, který budeme pro naši vodu používat, protože ani změna používaného prostředku není úplně jednoduchá.

Chlorová dezinfekce

Chlor je nejčastěji používanou desinfekční látkou v českých bazénech. Důvodem je především vysoká účinnost a nízké náklady. Používá se v pevném skupenství - tablety, granulát - pro malé bazény, jako kapalina - chlornan sodný - pro středně velké provozy, nebo jako plyn ve velkých bazénech a koupalištích. Vždy ale platí, že se k dezinfekci používá volný chlor, v žádném případě chlor vázaný - chloraminy. Ideální hodnota množství volného chlóru je závislá na teplotě vody - čím teplejší voda, tím je potřebné větší množství chloru. Při teplotě 25-28st.C je optimální hodnota 0,6-0,8 mg/l.

Slaná voda

V poslední době se zvyšuje používání soli v bazénové vodě. Je potřeba si ale uvědomit, že v tomto případě je dezinfekční látkou opět volný chlor, který se uvolňuje ze soli v generátoru. Aby nedocházelo k přechlorovávání nebo naopak k nedostatečnému chlorování a tím k problémům s kvalitou vody, je potřeba zajistit kvalitní měření volného chloru a na jeho základě pak řídit provoz generátoru chloru.

Kyslíková dezinfekce

Další běžně používanou dezinfekční látkou je kyslík. Nejčastější jej jako dezinfekci používají lidé s vyšší citlivostí nebo alergií na chlor. Princip dezinfekce kyslíkem je stejný jako v případě chloru, jenom je nutné častější sledování všech hodnot vody. Také náklady na dezinfekci kyslíkem jsou o něco vyšší.

UV sterilizace

Zařízení pracuje na systému záření UV paprsky do nádrže s protékající bazénovou vodou. Při tomto procesu dochází k desinfekci vody. Při použití UV lampy dojde ke snížení spotřeby chlóru nebo aktivního kyslíku, v žádném případě však nedokáže účinky těchto látek plně nahradit. Je však vhodným doplňkem k chemické dezinfekci. Především použití středotlakých UV lamp s řízeným procesem záření dokáže snižovat vázaný chlor v bazénové vodě a to je velice příznivý jev,který je pozitivní ,ba přímo žádoucí.

Ionizace vody - elektrolytické systémy

Tyto systémy využívají elektrolýzy, při níž elektrický proud prochází mezi dvěma elektrodami, instalovanými pomocí držáků do filtračního systému. Tímto procesem se z elektrod uvolňuje do vody stříbro, zinek, měď, čímž se voda dokonale ošetří.

Stříbro se používá ke sterilizaci pracovních potřeb například ve zdravotnictví. Ve spojení se zinkem ničí stříbro bakterie a spolu s mědí zabraňuje rozmnožování vodních řas. Zinek změkčuje vodu, měď se využívá k ničení řas a většiny bakterií především mezinárodní průmysl. Řasy jako jednobuněčné organismy se zahubí, jakmile je obklopí roztok síranu měďnatého. To znamená, že měd hubí všechny řasy ve vodě. Množství mědi ve vodě je nutné měřit a podle toho regulovat výkon.

Elektrolytické systémy pracují pouze, když je v provozu filtrační zařízení. Protože uvolňující se stříbro, zinek a měď mají ve vodě limitovanou životnost, musí k tomu aby byly účinné, cirkulovat. Tak se dosáhne maximálního ozdravění vody v bazénu. Ionizací vody je možné téměř nahradit chemickou dezinfekci, je však doporučeno provádět chlorové šokování vždy po 1-2 měsících.

Ozonizace

Ozon má mimořádně velkou mikrobiocidní účinnost. Je-li správně použit, je jeho působení na téměř všechny známé bakterie, viry a jiné mikroorganizmy rychlé a dokonalé. Navíc ozon se rozkládá na kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to vysoce účinný a ekologicky přijatelný prostředek pro dezinfekci vody.

Free Joomla templates by Ltheme