Recyklace vody

Systém se skládá z recyklačních nádrží, filtračního zařízení a technologie úpravy vody. Velikost nádrží musí být zvolena s ohledem na množství vody v systému. Znečištěná voda je přiváděna do sběrné nádrže. Odtud je při dosažení nastavené hladiny přečerpána přes pískový filtr do recyklační nádrže. Během přečerpávání je prováděno chlorování, které likviduje velkou část nečistot. Zbývající chlór je filtrován pomocí filtru s aktivním uhlím aby nedocházelo k přechlorování vody. Po vyčerpání sběrné nádrže se spustí recyklace vody v recyklační nádrži. Během této recyklace je voda upravována pomocí následujících zařízení:

  • pískový filtr - je složen z různých frakcí a zajišťuje účinné odfiltrování mechanických nečistot
  • ozonátor - desinfekce vody pomocí ozonu
  • UV sterilizér - desinfekce vody pomocí UV záření
  • měření a úprava hodnoty pH - důležité pro správný chod celého systému
  • měření množství volného chlóru a dávkování desinfikantu na základě naměřených hodnot
  • ohřev vody na požadovanou hodnotu

Z recyklační nádrže je prováděno dopouštění vody do systému čerpadlem nezávislým na recyklačním systému, tzn. voda může být dopuštěna bez ohledu na to, v jakém stavu se právě nachází recyklační systém. Zařízení je zároveň navrženo tak, aby splňovalo hygienické požadavky pro veřejné provozy. Měření všech požadovaných veličin je zajištěno pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která na základě naměřených hodnot řídí dávkování chemikálií. Tyto jsou do systému dávkovány pomocí výkonných a tichých membránových dávkovacích čerpadel.

Free Joomla templates by Ltheme