Doporučená teplota vody vnitřního bazénu je 28°C a teplota vzduchu v bazénové místnosti má být ještě o dva stupně vyšší tedy 30°C. Za těchto podmínek dochází k poměrně velkému odparu vody a tím zvyšování vlhkosti vzduchu. Ta by ale neměla ani v nejodlehlejších koutech dlouhodoběji přesáhnout 60%, optimální je udržovat ji v rozsahu 50-55%. Proto musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu a zároveň jeho odvlhčení. To může být zajištěno v případě velkých veřejných provozů pomocí vzduchotechnické jednotky s odvlhčením a správně navrženými rozvody.

Odvlhčovače

V menších provozech nebo v případě privátních bazénů, kdy nechceme investovat do celé vzduchotechniky, můžeme tento problém vyřešit pomocí odvlhčovacích jednotek, které jsou určeny pro prostory vnitřních bazénů a místností s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Odvlhčovače snižují relativní vlhkost vzduchu na principu kondenzace vodních par. Jednotky jsou kompaktního provedení, nebo pro zvýšení komfortu v místnosti - snížení hlučnosti až na 40dB - v provedení s odděleným kompresorem, který je umístěn mimo bazénovou místnost. Umístění ventilační jednotky je buď nástěnné nebo podstropní. V obou případech je pro dokonalou funkci odvlhčovačů nutné správně navržené rozmístění s ohledem na velikost a tvar místnosti a na polohu zdroje vlhkosti, protože jak již bylo zmíněno, vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 60% ani v nejodlehlejších koutech místnosti.

Schéma proudění vzduchu odvlhčovačem

Rozmístění odvlhčovačů je nutné vyřešit již ve stádiu výstavby tak, aby bylo možné zajistit přívody instalací a nebylo potřeba dělat stavební úpravy v již hotové místnosti. Každá jednotka musí mít vlastní přívod elektřiny. Dále je potřeba umístit ovládání odvlhčovače a propojit s odvlhčovačem. Voda vysrážená ze vzduchu je odvedena buď do odpadu, nebo je možné ji vrátit zpět do bazénu - jedná se o čistou vodu. Odvlhčovače zvládnou při 60% vlhkosti vzduchu odvlhčit až 70l/24hod.

Free Joomla templates by Ltheme